آزمایشگاه ترانسفورماتور
آزمایشگاه ترانسفورماتور سه فاز


مشخصات :

چراغ سیگنال
محافظ جان 3 فاز
فیوز مینیاتوری 3 فاز
خروجی ولتاژ ثابت 3 فاز
منبع تغذیه ولتاژ متغیر 3 فاز 1.5KW و 0-400V
ترانس 3 فاز   
ولتمتر
مولتی متر دیجیتال (واتمتر-وارمتر-ولت آمپرمتر-کسینوس متر-ولتمتر-آمپرمتر و فرکانس متر)
آمپرمتر
بار اهمی 3فاز
بار خازنی 3فاز
بار سلفی 3 فاز
سیم فیش محافظ دار به تعداد کافی
میز از جنس فلزی
آزمایش بارداری و بی باری ترانسفورماتور تک فاز و 3 فاز
آزمایش موازی بستن ترانس ها در حالت بی باری و بارداری برای ترانس های تک فاز و 3 فاز.
آزمایش گروه های ترانسفورماتوری 3 فاز

 
         

                


طراحی وب سایت © آبادیس