آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
* مشخصات ست آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
  1. میز آزمایشگاهی  MDF با بدنه فلزی و رنگ کوره ای
  2. کلید محافظ جان
  3. ولت متر و آمپرمتر AC/DC
  4. یکسوساز نیم موج و تمام موج تک فاز و سه فاز(دیودی و تریستوری)
  5. بررسی مشخصه های SCR  ترایاک و دیاک وUJT  و PUT  وMOSFET و JFET
  6. بررسی حذف اسنابر
طراحی وب سایت © آبادیس