تماس با ما


تلفن دفتر تهران   : 021-66038540
تلفن دفتر تهران   :021-66097685
فکس  قزوین       :028-33330043
واتساپ :09123810293

 ارتباط با اعضای اصلی شرکت

سید سجاد میربابایی
کارشناس و مدیر عامل
[email protected]
محسن فرجی
کارشناس ارشد برق و مدیر داخلی
علیدضا ساربانها
کارشناس ارشد برق و مدیر تولید
[email protected]
محسن مهرفام:
کارشناس ارشد مکاترونیک مدیر فنی
...............................
سید علی سید موسوی
کارشناس R&D
...............................
بهروز گرجی
کارشناس فنی
...............................
حمید رضا خانبان
کارشناس عمران و مدیر پروژه
...............................

 
                                                
               

                         

 

طراحی وب سایت © آبادیس