آزمایشگاه مدار منطقی و دیجیتال


آزمایشگاه مدار منطقی و دیجیتال :
1. دارای انواع گیت های AND , OR ,XOR ,NAND ,NOR, NOT, فلیپ فلاپD ,JK ،
2. شمارنده
3. 7 سگمنت
4. شاسی
5. برد برد
6. پکیج آلومینیومی یا تابلویی
7. کلید های 3 وضعیتی
8. BUZZER
9. مولتی متر
10. دات ماتریکس
11. کیبورد
12. خروجی پالس مربعی

 

ب. دستور کار آزمایشگاه دیجیتال دانشگاه تاکستان
طراحی وب سایت © آبادیس