آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

 

ست آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2
این مجموعه آموزشی به صورت زبر می باشد.
1. دارای کلید محافظ جان 3 فاز
2. دارای بار مقاومتی
3. دارای بار خازنی
4. دارای بار القایی
5. دارای 2 ترانس 3 فاز جهت آزمایشات ترانسفورماتور
6. امکان کنترل دور موتور  AC و جهت آن و تنظیم مشخصه های آن به وسیله اینورتر 3 فاز
7. دارای ژنراتور 3 فاز سنکرون کوپل شده با موتور AC
8. قابلیت کنترل ولتاژ خروجی ژنراتور
9. دارای آمپرمتر ها و ولتمتر های AC , DC
10. دارای واتمتر و فرکانس متر
11. دارای تاکومتر جهت اندازه گیری دور موتور AC وDC 
12. اتو ترانس 3 فاز
13. قابلیت افزودن بارهای (خازنی ، القایی،مقاومتی) به صورت مرحله ای
14. دارای موتور و ژنراتور DC کمپوند
15. دارای پل دیودی
16. کلیه قطعات دارای فیوز جهت محافظت می باشد.
17. دارای بدنه فلزی ورنگ کوره ای وچوب MDF
طراحی وب سایت © آبادیس