کارگاه ترانس و سیم پیچی


کارگاه ترانس و سیم پیچی:

1. انواع موتور های AC ,DC
2. مگنت
3. ترانس
4. لوازم مورد نیاز جهت سیم پیچی ترانس و موتور
5. گیره رومیزی
6. کلاف پیچ
7. بوبین پیچ
8. میز کار
طراحی وب سایت © آبادیس