سرکابل
 

اين كارگاه يكي از كارگاههائي است كه در آن كارآموزان با انواع كابل هاي فشار ضعيف و فشار قوي  آشنا شده و سپس نحوه كار با آنها را ياد مي گيرند.بعد از شناسائي عملي كابلها – با انواع سركابل و مفصل هاي فشار  ضعيف و فشار قوي آشنا مي شوند.

سرکابل حرارتیسرکابل سردسر کابل plug in
سر کابل کانکسسرکابل فشاریمفصل سرد
مفصل فشاریمفصل کانکسمفصل رزینی
مفصل حرارتیمفصل نواریفنر استیل
کابلشو بی متالانواع سایزهای کابلشوانواع سایزهای موف
 
نوار آب بندی نوار نسوز مقاوم

 

طراحی وب سایت © آبادیس