سیستم تلویزیون

سیستم تلویزیون :

1. امکان دسترسی به نقاط اساسی برد الکترونیکی تلویزیون جهت رویت به وسیله اسیلوسکوپ
2. امکان ایجاد عیب های رایج به وسیله کلید
3. دارای میز محرک فلز در ترکیب با چوب MDF
 
طراحی وب سایت © آبادیس