عملگرها
آزمایشگاه عملگرها


مشخصات ست آموزشی عملگرها :

1. کمپرسور هوا
2. انواع شیرهای پنوماتیک
3. انواع فلومتر
4. جک پنوماتیک
5. OR و AND پنوماتیک
6. انواع اگزوز هوا
7. انواع رابط ها
8. واحد مراقبت
9. مجموعه پاور پک
   - پمپ هیدرولیک
   - گیج فشار
   - رلیف
   - گیج روغن
10. انواع شیر هیدرولیک
11- جک هیدرولیک
12- فلومتر
13- انواع رابط ها
و........
قابلیت انجام تمامی آزمایشات مصابق با سر فصل وزارت علوم
 
طراحی وب سایت © آبادیس