کارگاه مدار فرمان


کارگاه مدار فرمان

1. قابلیت نصب ماژول های مدار فرمان بر روی تابلو همه منظوره(تابلو دارای کلید محافظ جان،کلید مینیاتوری 3 فاز ،ولتمتر ،آمپرمتر ،فرکانس متر ،کسینوس فی می باشد.)
2. ماژول های کنتاکتور
3. ماژول سوییچ start , stop
4. ماژول چراغ سیگنال 3 رنگ
5. ماژول تایمر
6. ماژول کلید مینیاتوری
7. موتور 3 فاز جهت راه اندازی ستاره و مثلث
8. سیم های رابط
طراحی وب سایت © آبادیس