شصت و ششمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد
شصت و ششمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد

درحاشیه اجلاس شصت و ششم شورای مرکزی دانشگاه آزاد


بازدید فرهاد دانشجو به اتفاق هیات همراه از غرفه شرکت در نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای مستقر در مرکز رشد

 گزارش : شصت وششمين اجلاس شـورای مرکـزی دانشگـاه آزاداسلامی، با حضـور دکتردانشجو ریـاست دانشگاه، معاونین، مشاورین،مدیران سازمان مرکزی، روسا و دبیـران مناطق18گانه دانشگاه، مسوولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درمناطق و واحدها، روسای واحدهای دانشگاهی و مراکزآمـوزشی ونماینـدگـان ریاست دانشگاه در هیات های نظارت برتشکل های دانشجویی و اساتید در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوین برگزار شد. و مسئولان در طی اجلاس از نمایشگاه مركز رشد واحد هاي فن آور بازدید به عمل آوردند.
طراحی وب سایت © آبادیس