بازدید اعضا از نیروگاه خورشیدی طالقان
بازدید اعضا از نیروگاه خورشیدی طالقان

بازدید اعضا از سایت انرژی های نو طالقان

 
شرکت آرما تجهیز ایده پرداز جهت افزایش همکاری و فعالیت در زمینه انرژی های نو امروز در یک سفر یک روزه از سایت مرکز تحقیقات انرژی های نو طالقان (متعلق به سازمان انرژی های نو ایران) بازدید کرده و با آخرین دستاوردهای این مرکز آشنا شدند.
همچنین در جریان این یازدید جناب آقای مهندس کریمی از کارشناسان آن مرکز ،اعضای این شرکت را همراهی می کرد.
در جریان این بازدید نمونه هایی از پیل های الکتریکی 5 کیلو وات و  10 کیلو وات و ماکت هایی از سایت های نیروگاهی انرژی خورشیدی ، نیروگاه بادی منجیل و بینالود، سایت نیروگاه انرژی ژئوترمال مشکین شهر و سایت نیروگاه بیوماس در این نمایشگاه به چشم می خورد.همچنین وجود ماکت یک دکل بادی و بادسنج و اجاق خورشیدی نیز از دیگر تجهیزات به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه کوچک دائمی می باشد.
 
در ادامه بازدید از سایت انرژی های نو  نمونه هایی از سیستم نیروگاه انرژی خورشیدی سهموی، نیروگاه انرژی خورشیدی کرنل، آبگرم کن خورشیدی، آب شیرین کن خورشیدی، خشک کن خورشیدی ، خانه سبز با انرژی مصرفی صفر ملاحظه گردید.
طراحی وب سایت © آبادیس