میزهای آزمایشگاهی
میزهای آزمایشگاهی

طراحی و ساخت میزهای آزمایشگاهی و میزهای کارگاهی به سفارش مشتری ( Technical furniture & Technical Workbench & Laboratory Furniture )
میز تعمیرات الکترونیکی ، میز کار ، میز کار الکترونیک ،میز کار الکترونیکی ، میز تعمیرات ، میز آزمایشگاهی ، میز آلومینیمی ، میز فلزی ، میز چوبی ،میزهای صنعتی ، میز تعمیرگاه ، میز کشودار ، 
لطفا جهت سفارش :
تعداد و ابعاد محصول شامل طول و عرض و ارتفاع، رنگ ،ملزومات اضافی ( کشو ،پایه LCD ،چراغ LED ،فایل، پریز های ارت دار ،پریز UPS، نگهدارنده کیس کامپیوتر، قابلیت تنظیم ارتفاع قفسه ،پانل های سوراخ دار ) مشخص گردد.

 

میز به کد 3110میز به کد 3111میز به کد 3112
میز به کد 3113میز به کد 3114میز به کد 3115
میز به کد 3116میز به کد 3117میز به کد 3118
میز به کد 3119میز به کد 3120میز به کد 3121
میز به کد 3122میز به کد 3123میز به کد 3124
میز به کد 3125میز به کد 3126میز به کد 1032 

ملزومات اضافی

جا پاییکشوی فایل
جاپاییپایه LCD
جا کیس کامپیوتر (Computer Case holder)کشوی قفسه بندی شده
پایه LCDکشو

 

طراحی وب سایت © آبادیس